Analýza  potrieb 

V zmysle § 35 zák. č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Posudzovanie klientov (1) Finančný agent alebo finančný poradca je povinný zistiť a zaznamenať požiadavky a potreby klienta, jeho skúsenosti a znalosti týkajúce sa príslušnej finančnej služby a o jeho finančnej situácii, a to s ohľadom na povahu finančnej služby, ktorá je predmetom finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.

ÚVERY
ŽIVOTNÉ POISTENIE

POISTENIE MAJETKU

POISTENIE MOTOROVÉHO VOZIDLA

ZODPOVEDNOSŤ ZAMESTNANCA / PROFESNÁ ZODPOVEDNOSŤ


PODNIKANIE


VKLADY A INVESTOVANIE
DÔCHODOKOdoslaním e-mailu súhlasím so spracovaním osobných údajov